08.jpg
Vizija i misija

Vizija i misija

 

Svoj rad BHANSA temelji na dosljednoj primjeni Strategije za razvoj sistema upravljanja zračnim prometom Bosne i  Hercegovine, koji provodi u saradnji sa Direkcijom za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA).

Vizija

BHANSA ima viziju unapređenja nivoa svojih usluga  kroz udruživanje i aktivnu ulogu u regionalnom Funkcionalnom bloku zračnog prometa Centralne Evrope (Functional Airspace Block Central Europe- FAB CE), ali i kroz rad na harmonizaciji i standardizaciji metoda i postupaka u upravljanju zračnim saobraćajem u okviru projekta Jedinstvenog evropskog neba (Single Eropean Sky- SES).

Misija

Misija BHANSA-e je omogućiti sigurno, efikasno i brzo odvijanje zračnog  prometa, u svim fazama leta,  upravljanjem zračnim saobraćajem i pružanjem  usluga prilagođenih zahtjevima korisnika evropskog zračnog prostora.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e