08.jpg
Partneri

Partnerstvo s ključnim institucijama koje regulišu oblast zračne plovidbe u Evropi igra presudnu ulogu u razvoju tehničkih i ljudskih kapaciteta BHANSA-e, kao trenutno najmlađeg pružaoca  usluga u zračnoj plovidbi u evropskom zračnom saobraćaju. Saradnja s ovim institucijama ostvarena je članstvom Bosne i Hercegovine u nizu međunarodnih organizacija koje se bave civilnom avijacijom.

BHANSA u ime države Bosne i Hercegovine učestvuje u radu Evropske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), a unutar Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) u svim područjima vezanim uz usluge u zračnoj plovidbi.  Kao nacionalni pružalac usluga u zračnoj plovidbi, BHANSA  je članica Udruženja za kontrolu zračnog prometa (ATCA).

 

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e