20.jpg
Fab CE

FAB CE je uspostavljen u okviru zajedničke inicijative sedam zemalja (Austrije, Bosne i Hercegovine Češke, Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Slovenije) i pružalaca usluga u zračnoj plovidbi u centralnoj Evropi. Zemlje članice su sklopile  Sporazum 2011., kojem je BiH pristupila 5. maja 2011. godine.

Uspostava devet funkcionalnih blokova (Functional Airspace Blocks -FABs)  zračnog prostora u Europi dio je inicijative za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba  (Single Europen Sky –  SES). Cilj inicijative je stvaranje jedinstvenog evropskog  zračnog prostora nezavisnog od državnih granica, s naglaskom na unapređenju sigurnosti, efikasnosti upravljanja troškovima i povećanju kapaciteta, te smanjenju kašnjenja u zračnom prometu.  Jedinstveno evropsko nebo, između ostalog, podrazumijeva i prekogranični servis, tj. pružanje usluga u zračnom prostoru neke druge države, odnosno tržišno nadmetanje pružalaca usluga u zračnoj plovidbi u Evropi, isključivo temeljem kriterija efikasnosti.

Radi se o trenutno najvažnijoj inicijativi koja se provodi pod okriljem Evropske komisije (EC)  u području zračnog saobraćaja u Evropi.

Među najvažnijim zadaćama u saradnji pružalaca usluga u zračnoj plovidbi u FAB CE-u je izrada zajedničkog petogodišnjeg Plana efikasnosti (FAB CE Performance Plan) koji obuhvaća upravljanje sigurnošću zračnog saobraćaja, kapacitetima, okruženjem i troškovima. Saradnja se provodi  i na drugim područjima, kao što su školovanje kontrolora letenja, optimizacija usluga u cilju povećanja efikasnosti, usklađivanje procesa modernizacije tehničkih sistema u skladu sa zahtjevima interoperabilnosti i sl.

http://www.fab-ce.eu/

 

Članice FAB CE-a

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e