05.jpg
Posao

Upošljavanje mladih profesionalaca prioritet je kadrovske politike BHANSA-e. U procesu upošljavanja BHANSA se rukovodi politikom jednakih prilika za sve kandidate, poštujući u potpunosti ravnopravnost spolova u procesu selekcije.

Posao u BHANSA-i podrazumijeva konstantan profesionalni razvoj uposlenika u skladu sa zahtjevima industrije zračnog saobraćaja, pri čemu se nude brojne mogućnosti profesionalnog usavršavanja na lokalnom i međunarodnom nivou.

Od svojih uposlenika BHANSA očekuje poštovanje najviših profesionalnih standarda u obavljanju svakodnevnih dužnosti i zadataka.

Zaposleni u BHANSA-i ostvaruju svoja radna prava i obveze po Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13).

U cilju kreiranja atmosfere saradnje i međusobnog poštovanja BHANSA je razvila i Etički kodeks kojeg su se u radu dužni pridržavati svi uposlenici.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e