Riječ direktora

Osnivanjem Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) 2009. godine, Bosna i Hercegovina jasno se opredijelila za potpuno preuzimanje kontrole letenja u svom zračnom prostoru.


Osnivanjem Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) 2009. godine, Bosna i Hercegovina jasno se opredijelila za potpuno preuzimanje kontrole letenja u svom zračnom prostoru.

Nakon tranzicije entitetskih direkcija civilnog zrakoplovstva tj. Federalne direkcije za civilnu avijaciju i Direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske, BHANSA je 1. januara 2014. preuzela odgovornost za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja s pripadajućim servisima, u kontroliranim zonama međunarodnih bh. aerodroma u Banjluci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli.

Implementacijom Strategije upravljanja zračnim prometom BiH (ATM strategije BiH) te zajedničkim naporima svih zaposlenika BHANSA-e, naših prijatelja i partnera, u noći sa 12. na 13. novembra 2014. godine započeli smo pružanje usluga kontrole letenja, s pripadajućim servisima, u dijelu zračnog prostora Bosne i Hercegovine, na visini do 10 000 metara (FL 100 do FL 325) iz Operativne jedinice Oblasne kontrole leta Sarajevo (ATCU I ).

Optimizam i snažan motiv i dalje ostaju osnovna snaga mladog kolektiva BHANSA-e, pred kojim je jasan cilj- preuzimanje pružanja usluga zračne plovidbe u sloju zračnog prostora iznad 10 000 metara (FL 325 – FL 660).

Taj datum zauvijek će biti upisan zlatnim slovima u historiju civilne avijacije i kontrole letenja u BiH. Bio je to istinski pionirski poduhvat, ostvaren izuzetnim naporima domaćih stručnjaka, ali i nesebičnoj pomoći naših evropskih patnera iz EUROCONTROL-a. Posebna čast i zadovoljstvo bilo je rukovoditi tim zahtjevnim procesom i timom mladih stručnjaka, timom koji ni u jednom trenutku nije sumnjao u uspjeh i ostvarenje zadanog cilja.

Optimizam i snažan motiv i dalje ostaju osnovna snaga mladog kolektiva BHANSA-e, pred kojim je jasan cilj – preuzimanje pružanja usluga zračne plovidbe u sloju zračnog prostora iznad 10 000 metara (FL 325 – FL 660).

Veliki je to izazov, prema kojem su usmjereni svi naši napori u osiguravanju ljudskih i tehničkih preduslova. Intezivan proces certificiranja i usklađivanja poslovanja BHANSA-e sa zahtjevima zrakoplovnih propisa BiH, baziranim na standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacuje za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i Evropske unije, na čemu predano rade svi naši uposlenici, razlog je za optimizam.

I dalje ćemo predano raditi na poticanju pozitivnih procesa, čineći sve što je u našoj moći da proces preuzimanja potpune kontrole letenja u zračnom prostoru BiH nesmetano teče. Naše čvrsto usmjerenje ostaje kontinuirani i sistemski razvoj poslovanja BHANSA-e, u prvom redu nastavkom obuke kontrolora letenja i drugog stručnog zrakoplovnog osoblja, te poboljšanjem sigurnosti i kvalitete naših usluga.

Nećemo se upuštati u licitaciju rokovima, već još jednom naglašavamo našu usmjerenost na osiguravanje svih preduslova za potpuno preuzimanje pružanja svih usluga u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru BiH. Na tom putu ostajemo vođeni isključivo principima sigurnosti, samoodrživosti i konstantnog razvoja, kroz održavanje odlične saradnje sa našim prijateljima i partnerima iz zemlje i inostranstva.

 

Direktor BHANSA-e

Davorin Primorac

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e