20.jpg
Sigurnost zračne plovidbe

Glavni cilj politike sigurnosti u zračnoj plovidbi BHANSA-e  je u najvećoj mogućoj mjeri  smanjiti rizik od zrakoplovnih nesreća i incidenata prilikom pružanja usluga.

BHANSA  u svom radu posebno naglašava sigurnost zračne plovidbe , u odnosu na komercijalne pritiske ili ograničenja. U  Izjavi o politici sigurnosti zračne plovidbe BHANSA-e navodi se kako je sigurnost (safety) jedna od  njezinih temeljnih poslovnih funkcija. Svi nivoi upravljanja, kao i svi zaposleni u BHANSA-e odgovorni su za dostizanje najvišeg stepena sigurnosti zračne plovidbe.

Ured za sigurnost zračne plovidbe (safety) BHANSA-e  je zadužen za obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na uspostavu i održavanje Sistema za upravljanje sigurnošću, Safety Management System (SMS). Kako bi ostvarila zadane ciljeve sigurnosti u zračnoj plovidbi, BHANSA je uspostavila Sistem upravljanja sigurnošću (Safety Management System - SMS) kojim se provode aktivnosti na sistematskom utvrđivanju i kojim se provode sve mjere u cilju  postizanja prihvatljivog nivoa sigurnosti.

Odbor za sigurnost zračne plovidbe (Safety Committee- SC) je najviše tijelo zaduženo za osiguravanje sigurnosti zračne plovidbe BHANSA-e, koje na strateškom nivou razmatra sva bitna pitanja, prati provođenje i mjere koje se poduzimaju radi poboljšanja sigurnosti zračne plovidbe na nivou organizacije.

U organizacijskoj strukturi BHANSA-e djeluju koordinatori za sigurnost zračne plovidbe (Safety Coordinators- SCo) i Specijalisti sigurnosti zračne plovidbe (Safety Specialists-SS) koji sarađuju s Uredom za sigurnost zračne plovidbe po pitanjima provođenja Sistema za upravljanje sigurnošću zračne plovidbe.

 

Sistem upravljanja sigurnošću zračne plovidbe BHANSA-e je utemeljen  na  primjeni zakonskih i podzakonskih propisa BiH, koji su usklađeni sa standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), s propisima Evropske Unije - EU i EUROCONTROL-ovim safety regulatornim zahtjevima (ESARRs).

Osnovni referentni podzakonski propis je Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga zračne plovidbe („Službeni glasnik BiH", broj: 5/11)  kojim su preuzete Uredbe Komisije (EZ) br. 2096/2005 od 20. 12. 2005. godine, kojom se utvrđuju zajednički zahtjevi za pružanje usluga zračne plovidbe, te utvrđuju i usvajaju obvezne odredbe Eurocontrol-ovih safety regulatornih zahtjeva (ESARRs).

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e