20.jpg
Безбједност ваздушног саобраћаја

Главни циљ политике безбједности у ваздушној пловидби BHANSA-е  је, да у највећој могућој мјери  смањи ризик од ваздухопловних несрећа и инцидената приликом пружања услуга.

BHANSA у свом раду посебно наглашава безбједност ваздушне пловидбе, у односу на комерцијалне притиске или ограничења. У  Изјави о политици безбједност ваздушне пловидбе BHANSA -е наводи се како је безбједност (safety) једна од  њених основних пословних функција. Сви нивои управљања, као и сви запосленици BHANSA -е одговорни су за достизање највишег нивоа безбједности ваздушне пловидбе.

Канцеларија за безбједност ваздушне пловидбе- safety  BHANSA-е  је задужена за обављање послова и задатака који се односе на успостављање и одржавање система управљања безбједношћу (SMS). Како би остварила задате циљеве безбједности у ваздушној пловидби, BHANSA је успоставила систем управљања безбједношћу (safety) Safety Management System (SMS) којим се спроводе активности на систематском утврђивању и спроводи мјера у циљу  постизања прихватљивог нивоа безбједности.

Одбор за безбједност ваздушне пловидбе (Safety Committee- SC ) је највише тијело задужено за осигуравање безбједности ваздушне пловидбе BHANSA , које на стратешком нивоу разматра сва битна питања, прати спровођење и мјере које се предузимају ради побољшања безбједности ваздушне пловидбе на нивоу организације.

У организацијској структури BHANSA-е дјелују Координатори за безбједност ваздушне пловидбе (Safety Coordinators- SCo) и Специјалисти безбједности ваздушне пловидбе (Safety Specialists-SS), који сарађују са Канцеларијом за безбједност ваздушне пловидбе по питањима спровођења Система за управљање безбједности ваздушне пловидбе.

Систем управљања безбједношћу ваздушне пловидбе BHANSA -е је заснован  на  примјени законских и подзаконских прописа БиХ, који су усклађени са стандардима и препорученом праксом Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO), прописима Европске Уније - ЕU и ЕUROCONTROL-овим  safety регулаторним захтјевима (ESARRs).

Основни референтни подзаконски пропис је Правилник о утврђивању заједничких захтјева за пружање услуга ваздушне пловидбе („Службени гласник БиХ“ број: 5/11)  којим су преузете yредбе Европске Комисије (ЕZ) бр. 2096/2005 од 20. 12. 2005. године којом се утврђују заједнички захтјеви за пружање услуга ваздушне пловидбе те утврђују и усвајају обавезне одредбе ЕUROCONTROL-ових safety регулаторних захтјева (ESARRs).

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е