eGAFOR-side.jpg

Лет на ниским нивоима (LLF) најкритичнији је дио ваздухопловства по питању сигурности. Због летења на ниским висинама, те уопштено малих и слабије опремљених ваздухоплова, ти су летови нарочито зависни о свим опасним метеоролошким појавама. Метеоролошка (МЕТ) подршка за LLF у Европи врло је расцјепкана и недосљедна, што је посљедица лоше дефинисаних МЕТ услуга за LLF у ICAO Анексу 3.

Идеја пројекта eGAFOR заснива се на сарадњи међу пружаоцима МЕТ услуга у средишњој и југоисточној Европи, а крајњи му је циљ пружити кориснику LLF-а консолидирану и усклађену МЕТ услугу за лет који је планиран преко неколико држава. Пројект ће покрити велико подручјa које ће укључивати GAFOR руте за које ће се на консолидиран начин објављивати GAFOR прогнозе.

У пројект је укључено 8 организација, а један од партнера пројекта је Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне И Херцеговине.

Очекује се да ће пројект бити завршен закључно са даном 31.12.2020.године.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е