08.jpg
ОБРАСЦИ

Образац за доставу података Одјелу ваздухопловног информисања у сврху објаве, измјена и допуна

 

У овај образац оригинатори уносе податке и истовремено потврђују вјеродостојност послатих података. Упутства за испуњавање обрасца доступнасу у АIC-у  у којем је објављен и сам образац. На полеђини обрасца наведене су све информације које се, према захтјевима ICAO Анекса 15, морају објавити у складу саAIRAC системом. Стога оригинатори података требају за планиране промјене из подручја своје одговорности, а које ће резултирати измјеном или допуном ваздухопловних информација, провјерити у табели на полеђини обрасца:

 

  • да ли је податак наведен у попису података који подлијежу објави путем AIRAC система,
  • датум ступања информације на снагу, те одговарајући датум до којег је АIS-у потребно доставити сирове податке.

 

Након тога, успоставља се контакт с АИС-ом и договара даљи ток припреме за објаву.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е