06.jpg
BHMET

Служба метеоролошког бдијења у БиХ (BHMET) је задужена за послове и задатке који се односе на оперативно пружање услуга у циљу метеоролошког обезбјеђивања ваздушне пловидбе за потребе enroute операција (LOWER, UPPER) и слоју слободног летења на  подручја летних информација FIR (FlightInformationRegion- FIR) Сарајево. Такође, BHMET је одговоран за оперативно функционисање Одсјека обласног метеоролошког бироа – MWO Бања Лука и повезаност са одсјецима за ваздухопловну метеорологију (МЕТ бирои) на аеродромима.

У циљу унапрјеђења сигурности, редовности и ефикасности ваздушне пловидбе BHANSA осигурава услуге ваздухопловне метеорологије у складу са прописима Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO- Анекс 3). Метеоролошке услуге у ваздушној пловидби које BHANSA пружа подразумевају: 

 • ваздухопловно-метеоролошка посматрања и извештавање
 • стално праћење метеоролошких услова на аеродромима
 • ваздухопловно-метеоролошке прогнозе и упозорења
 • брифинг, консултације и припрему документације за лет
 • осигуравање потребних метеоролошких информација ваздухопловним корисницима
 • размјену метеоролошких информација
 • непрекидно VHF VOLMET емитовање и надзор

Услуге BHMET-a користе: 

 • оператери ваздушног саобраћаја
 • летачко особље
 • јединице служби ваздушног промета
 • јединице за трагање и спашавање
 • управе аеродрома у БиХ
 • остали субјекти заинтересовани за извођење или развој ваздушног саобраћаја

 

Контакт

MWO  Бања Лука

BHANSA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Телефон:  + 387 51 337 573

Fax : + 387 51 337 571

E-mail: mwo.banjaluka@bhansa.gov.ba 

Фреквенција: VOLMET:  135,775 MHz

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е