12.jpg
BHNOF

Међународни NOTAM  уред БиХ (BHNOF) је смјештен у Сарајеву, у склопу Центра обласне контроле летења - Оперативна јединица Сарајево (BHACC/ATCU I).

BHNOF обавља оперативне послове из области издавања, пријема, ажурирања и дистрибуције обавјештења летачима у подручју летних информација FIR (Flight Information Region- FIR), Сарајево. NOTAM је порука хитне оперативне природе чије је правовремено познавање неопходно особљу које учествује у припреми и извршењу летења, а односи се на: 

  • успостављање, стање или измјену ваздухопловног средства, службе и поступка,
  • настанак или постојање опасности.

 

NOTAM садржи информације које су:

  • привремене и кратког трајања (не дуже од три мјесеца),
  • привремене и дугог трајања, обрађене у виду кратке поруке,
  • сталне, али оперативно значајне измјене у виду кратке поруке.

 

BHNOF 

АЛЕЈА БОСНЕ СРЕБРЕНЕ 64,ALEJA BOSNE SREBRENE 64,

71000 САРАЈЕВО,

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ТЕЛЕФОН: +387 33 251 395 (на резервној локацији +387 33 779 150)

ТЕЛЕФАЏ: +387 33 251 385 (на резервној локацији +387 33 546 743)

AFS: LQBHYNYX

EMAIL: nofbih@bhansa.gov.ba

URL: www.bhansa.gov.ba

Радено Вријеме: 0-24h

 

 

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е