16.jpg
Надлежност

Простор надлежности FIC Бања Лука је латерално подручје летних информација (Flight Information Region – FIR) Сарајево, а вертикално простор од земље до 9500 стопа изнад средњег нивоа мора, изван зона аеродрома и завршних контролисаних области (GND - 9500 ft AMSL изван CTRs и TMAs). Ради се о неконтролисаном ваздушном простору или по категоризацији ваздушног простора од стране Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO),  класи „Г“ ваздушног  простора.

Током пружања услуге летних информација, пилот на VFR (Visual Flight Rules) лету има одговорност за: 

 • брижну и темељну припрему лета
 • слушање доступних радио емисија
 • успостављање радио-комуникације, ако то сматра потребним за сигурно обављање лета
 • јављање позивног знака авиона, аеродрома одласка и доласка, позиције, нивоа и
 • планиране руте при успостави радиокомуникације
 • слушање фреквенције
 • кратка и јасна јављања
 • јављање намјераване промјене висине
 • јављање напуштања контролисаног ваздушног простора
 • јављање намјераваног уласка у контролисани ваздушни простор
 • јављање о напуштању фреквенције, ако је радиокомуникација била успостављена

Ако се од пилота, који одржава радиокомуникацију с Центром летних информација, затражи укључење транспондера на одређени код и/или мод, он не смије сматрати да ће авион бити контролисан или раздвајан од другог промета.

Назив Центра летних информација је FIC Banja Luka (FIC – Flight Information Center), а позивни знак сервиса у радиотелефонији је Banja Luka Information. Услуга ће у периоду од 15.марта до 15.октобра бити доступна од 7 до 19 сати, а у периоду 16.октобра до 14.марта од 9 до 15 сати по локалном времену (CET). Информације о FIS-у можете пронаћи у AIC A01/14.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е