24.jpg
АТМ процесни системи

Процесни системи управљања ваздушним прометом (АТМ) представљају компјутерски систем подржан софтвером посебне намјене, чија је основна функција обрада радарских података (SDPS), конверзија и дистрибуција радарских података (RDCU), обрада података о летовима (FDPS), генерисање путање лета авиона и њен приказ на дисплеју радне позиције контролора ваздушног саобраћаја (SDD), упозорење о нарушавању сигурности раздвајања ваздухоплова, снимања и репродуковање прикупљених и генерисаних података (DRRF).

Овај систем је смјештен у јединицама центра обласних контрола летења у Сарајеву и Бања Луци, те у Јединици прилазне контроле летења Сарајево.

Повезан је са системима исте намјене сусједних даваоца услуга контроле ваздушне пловидбе, размјеном ОLDI порука и AFTN/AMHS  мрежом.

Оперативна сала у јединици центра Обласне контроле лета у Сарајеву.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е