Informacija-9055.jpg
Информација о Јавном огласу за попуњавање радних мјеста на неодређено и одређено вријеме и пријем приправника у Агенцији за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине

Обавјештавају се кандидати који су аплицирали на Јавни оглас да је Комисија завршила са прегледом достављене документације уз пријаве. Сви кандидати ће ускоро бити обавијештени о статусу њихове пријаве и датуму писменог дијела тестирања и интервјуа те се моле да редовито прегледавају електронску пошту ( или поштанске сандучиће за оне који нису доставили е-маил адресу).

Писмено тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити у сједишту Агенције у Мостару, Ортијеш бб, дана 24. и 25. 05. 2018. године а о точном термину кандидати ће бити обавијештени.

Тестови за кандидате за пријем на неодређено/одређено вријеме ће садржавати питања из Закона о Агенцији за пружање услуга у зрачној пловидби БиХ, Закона о зракопловству БиХ, Закона о раду у институцијама БиХ, Закона о јавним набавама, те подзаконских аката из области зракопловства, уредског и архивског пословања те питања везана за свако појединачно радно мјесто.

Тестови за кандидате-приправнике ће садржавати питања из Закона о Агенцији за пружање услуга у зрачној пловидби БиХ, Закона о зракопловству БиХ те питања везаних за њихову струку.
Кандидати су обавезни на тестирање понијети идентификацијски документ са фотографијом, без којег неће моћи приступити тестирању и кемијску оловку. Забрањено је уношење било какве документације, књига и сл. те кориштење мобилних телефона и сличних електронских уређаја за пријенос и похрану података.

Кандидати који буду користили наведено, биће одстрањени са тестирања без опомене.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е