Contract signed.jpg
НАЈВЕЋИ ТРЕНИНГ ПРОЈЕКАТ ШКОЛОВАЊА КОНТРОЛОРА У ИСТОРИЈИ ЕВРОПЕ ПОЧЕО ПОТПИСИВАЊЕМ УГОВОРА О НАБАВЦИ УСЛУГА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ BHANSA-е

Након проведеног поступка јавне набавке прошле седмице је између BHANSA и ANS of the Czech Republic закључен Уговор о набавци услуга стручног оспособљавања за нову генерацију контролора ваздушног саобраћаја у ваздушном простору БиХ.


Потписивањем овог историјски значајног Уговора за Босну и Херцеговину, BHANSA као најмлађи пружаоц услуга на тлу Европе је на корак ближе остварењу свог стратешког циља, односно почетку пружања услуга у цјелокупном ваздушном простору БиХ, а што је планирано за крај 2019. године.


Наиме, овим Уговором за потребе центра обласне контроле летења школује се 45 кандидата, а за потребе прилазних и аеродормских јединица контрола летења још 24 кандидата. Школовање контролора ваздушног саобраћаја у просјеку траје двије године и проводи се у складу са међународним стандардима и регулативама.


Посао контролора летења врло је специфичан, изазован и захтјева висок ниво знања, сналажљивости и одлучности. Контролори летења пролазе врло ригорозну обуку након које постају дио заједнице стручњака, неопходних за несметано и сигурно одвијање ваздушног саобраћаја. Само мали број кандидата успије задовољити услове селекцијског процеса, као и успјешно окончати цјелокупно школовање.


Подсјећамо да је BHANSA још 06.06.2014. године расписала Јавни конкурс за стипендирање и стручно оспособљавање кандидата за контролоре ваздушног саобраћаја, којим је дефинисан начин провођења селекције кандидата, а на који се пријавило укупно 2.215 кандидата.


Поступак селекције обухвата: провјеру знања енглеског језика, тест способности (FEAST), интервју и љекарски преглед ради утврђивања посебног здравственог критерија- European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller.


Провјеру знања енглеског језика успјешно је прошло 1.013 кандидата. Ти кандидати су потом приступили FEAST тестирању (First European Air Traffic Controller Selection Test). FEAST тест је професионални on-line систем тестирања у власништву Европске организације за сигурност ваздушне пловидбе - EUROCONTROL, који се користи у европским земљама за избор кандидата за контролоре летења. Наведеним тестом процјењује се знање, вјештина и спосбност кандидата неопходних за посао контролора летења. Тест се састоји из више фаза, а оцјењивање резултата се врши у Бриселу од стране овлаштених експерата из EUROCONTROL-а.


На тесту FEAST I тражене критерије задовољила су укупно 463 кандидата, док су тест FEAST II успјешно прошлa 150 кандидата. Ти кандидати су упућени на љекарски преглед за категорију 3 (European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller), након чега је услиједио интервју кандидата са експеритима из области људских ресурса и члановима Управе Агенције.


На основу резултата напријед наведених фаза у поступку селекције извршен је избор кандидата у најужи круг. Сви ти кандидати су приступили и завршном тестирању које проводи израбрани пружаоц услуга ( ANS Czech Republic). Кандидати ће током мјесеца маја бити обавјештени о резултатима селекције, а најуспјешнији ће бити позвани на закључење Уговора о стручном оспособљавању и стипендирању.


BHANSA истиче подршку коју су овом за БиХ историјски важном пројекту пружили Савјет министара и друге институције Босне и Херцеговине, a посебно Министарство саобраћаја и веза на челу са министром Исмиром Јуском.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е