top-route-network-janes(1).jpg
У ваздушном простору Босне и Херцеговине, FIR Сарајево (Flight Information Region) у суботу, 13.8.2016. године је забиљежено 1442 IFR операција. Тај број представља побољшање рекорда постигнутог 01.08.2015. године, када је остварено 1411 IFR операција.

У ваздушном простору Босне и Херцеговине, FIR Сарајево (Flight Information Region) у суботу, 13.8.2016. године је забиљежено 1442 IFR операција. Тај број представља побољшање рекорда постигнутог 01.08.2015. године,када је остварено 1411 IFR операција.

Од априла 2014. године до данас, односно након отварања горњег ваздушногпростора изнад Косова,а посебно од 13.11.2014. године када је BHANSA преузела потпуну контролу над ваздушнимпростором до 32 500 стопа висине (ccа 10 000 метара), биљежи се стални раст ваздушногсаобраћаја. Тако је током 2016. године забиљежен укупни пораст операција за 2 % у односу на претходну годину.

Пораст саобраћајаочекује се и даље, што захтјева пријем и школовање нових контролора ваздушног саобраћаја, а BHANSA са новим руководством предвођеним господином Даворином Приморцем, управо спроводи конкурсза пријем нових обласних и прилазних контролора ваздушног саобраћаја који су неопходни за реализацију Фазе II односно почетак пружања услуга у цјелокупном ваздушномпростору Босне и Херцеговине.

С обзиром на то да на захтјевном европском тржишту услуга у ваздушној пловидби вриједе иста правила за све, те да је изнимно важан нивоефикасностипружаоца услуга као и њихова цјеновна конкурентност, ови рекорди охрабрују и подстичу на даљи, још бољи рад свих запослених у BHANSA-и.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е