slika 1.jpg
На основу закљученог Споразума о сарадњи (EIS Agreement) између EUROCONTROL-а и Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ представници EUROCONTROL-а г. Горан Реџеповић, гђа. Marie Pierre Balcaen, г. Pavlin Belichovsky и г. Jan Scholz су одржали демонстрацију алата PRISMIL, LARA и CIMACT који су дизајнирани за потребе цивилно-војне сарадње у области ваздухопловства

На основу закљученог Споразума о сарадњи (EIS Agreement) између EUROCONTROL-а и  Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ представници EUROCONTROL-а г. Горан Реџеповић, гђа. Marie Pierre Balcaen, г. Pavlin Belichovsky и г. Jan Scholz  су одржали демонстрацију алата PRISMIL, LARA и CIMACT који су дизајнирани за потребе цивилно-војне сарадње у области ваздухопловства. Демонстрација је одржана у просторијама Центра обласне контроле лета (BH ACC) – Оперативна јединица Сарајево у времену од 17.-19.05.2016. год.

На радионици су учествовали представници  Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ, Министарства одбране БиХ и Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ.

У оквиру радионице разговарало се и о наредним корацима у имплементацији одредби Закона о ваyдухопловству БиХ које се односе на  успостављање Јединице за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell-AMC), као и управљање ваздушним простором у реалном времену што подразумијева успостављање поступака за цивилно-војну координацију и осигурање комуникацијских система који омогућавају међусобну размјену података, како би се омогућило активирање, деактивирање и поновно лоцирање ваздушног простора, како одреди  Јединица за управљање ваздушним простором.   

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е