IMG_8764.JPG
У времену 26.-29.6.2018. у Главном уреду BHANSA одржане су радионице EUROCONTROL-а о квалитети ваздухопловних података (Aeronautical Data Quality – ADQ) и бази података о терену и препрекама (Terrain and Obstacle Data – TOD).

У времену 26.-29.6.2018. у Главном уреду BHANSA одржане су радионице EUROCONTROL-а о квалитети ваздухопловних података (Aeronautical Data Quality – ADQ) и бази података о терену и препрекама (Terrain and Obstacle Data – TOD).

На овим радионицама су судјеловали представници BHANSA, Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ – BHDCA, свих међународних аеродрома у БиХ (Сарајево, Мостар, Бања Лука и Тузла), као и Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове.

Радионицу о квалитети ваздухопловних података водили су г. Manferd Unterreiner и г.Miguel Paulo Rodriges, док је радионицу о бази података о терену и препрекама водио г. Alexandre Petrovsky.

Одржавање ових радионица је омогућено кроз закључени споразум о сaрадњи између BHANSA-е и ЕУРОЦОНТРОЛ-а, а на истима је размотрено стање имплементације регулаторних захтјева те договорена даља сарадња између надлежних тијела БиХ и EUROCONTROL-а по питањима квалитете ваздухопловних података и бази података о терену и препрекама која представљају веома важне претпоставке за сигурно и ефикасно одвијање ваздушног саобраћаја.

 

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е