IMG_0383.JPG
Г. Приморац је нагласио да је циљ BHANSA-е развити блиске односе са међународним аеродромимау БиХ, те да ће БХАНСА учинити све из своје надлежности како би подржала активности које предузима Аеродром Бања Лука ради повећања промета

Директор Аеродрома Бања Лука,г. Милан Рачић дана 27.01.2020. године посјетио је ГлавнуканцеларијуBHANSA-е у Мостару гдје му је домаћин био директор BHANSA-е г. Даворин Приморац са сарадницима.

Г. Приморац је нагласио да је циљ BHANSA-е развити блиске односе са међународним аеродромимау БиХ, те да ће БХАНСА учинити све из своје надлежности како би подржала активности које предузима Аеродром Бања Лука ради повећања промета.

Између осталог г. Приморац је изјавио како BHANSA у оквиру пројекта „Израда нових летних процедура за међународне аеродромеу БиХ“ планира дизајнирати сет процедура са циљем побољшања условаза полијетање и слијетање на Аеродром Бања Лука.

Директор BHANSA-е г. Приморац је честитао г. Рачићу постигнуте успјехе у развоју ваздушног саобраћајана Аеродрому Бања Лука који се огледају у изразитом повећању броја превезених путника, као и терета с овог аеродрома.

Г. Рачић упознао је представнике BHANSA-е с планом развоја Аеродрома Бања Лука. Као веома значајну активност навео је летове које нискотарифна компанија Ryan Air обавља са Аеродрома Бања Лука. Поред постојећих дестинација и чартер летова план је у наредној години повећати број дестинација Ryan Air-а.

Такође је нагласио битне пројекте на којима ради тим Аеродрома Бања Лука а то су двоструко напајање електричном енергијом, развој и проширење водоводне мреже као и рјешавање имовинско правних питања за објекте који су од значаја за цивилно ваздухопловство.

Оба директора су нагласила веома успјешну сарадњу Аеродрома Бања Лука и Јединице прилазне и аеродромске контроле летења Бања Лука као и изузетан ниво сигурности ваздушне пловидбе,која из те сарадње произлази.

За потребе Аеродрома Бања Лука BHANSA је завршила активности на дизајнирању процедуре за прилажење, базиране на сателитском сигналу GNSS те је исту доставила Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA) на одобрење.

Закључено је да ће се успјешна сарадња BHANSA-е  и Аеродрома Бања Лука наставити и у будућности, а наставиће се и с праксом одржавања заједничких састанака.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е