davorin_primorac.jpg
Увођење слободне руте летења (FRA) у ваздушном простору Босне и Херцеговине и улазак у регионални пројект SEAFRA донијели су бројне користи, укључујући скраћивање путање авоона, смањење потрошње горива и цијене прелета те повећање обима ваздушног саобраћаја уз повећање наших прихода за чак 4,6 милиона марака – изјавио је за FENA-у директор Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) Даворин Приморац

Увођење слободне руте летења (FRA) у ваздушномпростору Босне и Херцеговине и улазак у регионални пројект SEAFRA донијели су бројне користи, укључујући скраћивање путање авоона, смањење потрошње горива и цијене прелета те повећање обима ваздушног саобраћајауз повећање наших прихода за чак 4,6 милиона марака – изјавио је за FENA-удиректор Агенције за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) Даворин Приморац.

Слободне руте летења међу кључним су постигнућима у оквиру иницијативе EU-а за успостављање Јединственог европског неба (Single European Sky) независног о државним границама или границама функционалних блокова ваздушногпростора, с циљем повећања сигурности и ефикасности, као и капацитета ваздушног саобраћајау Европи.

Приморац истиче да су БиХ и сусједне земље, Хрватска, Србија и Црна Гора, направиле додатни искорак стварајући SEAFRA, односно први заједнички простор слободних рута H24 у Европи који обухвата чак четири државе. Анализе промета кроз ваздушнипростор БиХ су показале да је број летова у односу на претходнипериодповећан, док је дужина лета смањена. Тиме је зацртани циљ потпуно остварен.

Осим стварања условаза интеграцију у EU, концепт SEAFRA за резултат има скраћивање путања авионаза око 2880 NМ (наутичких миља) на дневном нивоу, смањење потрошње горива на дневном нивоу за 9,3 тоне, што за једну годину износи око 3,4 милиона kg, као и заштиту околине смањивањем дневне потрошње горива и емисије стакленичких плинова у износу од 30 тона CO2 и емисије душиковог оксида NOx за 110 kg – истиче Приморац.

Значајна корист је и у смањењу цијене прелета кроз ваздушнипростор БиХ, што имплицира побољшање конкурентности. Томе треба додати и повећање обима ваздушног саобраћајауз повећање прихода те бољу предвидљивост летења и мрежа токова промета.

Наредни корак је увезивање SEAFRA иSAXFRA (Словенија/Аустрија) чиме ће један већи дио простора у Европи бити интегрисан у једно велико FRA подручје кога ће чинити ваздушнипростор шест држава – наглашава Приморац.

BHANSA је носилац ових активности у БиХ, али то је тек један сегмент онога што ова агенција ради у оквиру својих надлежности. Тако је само у првој половини ове године остварено неколико важних циљева. Наиме, BHANSA је почела с пружањем услуга из оперативне јединице ATCU II Бања Лука, завршен је процес цертификације BHANSA-е, а за потребе ове агенције почео је и највећи пројекат школовања контролора ваздушног саобраћајау историјиЕвропе.

Периодиза нас изузетно је успјешан за BHANSA-у, а што је најважније директнукорист од свих ових активности имају босанскохерцеговачка држава и друштво – истиче Приморац.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е