rvsm-sky-planes.jpg
У сједишту Хрватске контроле зрачне пловидбе (ХКЗП) 16.12.2016 одржан је 30. састанак  Националне комисије за управљање ваздушним простором, у чијем раду учествују представници Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре, Хрватске агенције за цивилно ваздухопловство, Министарства одбране и ХКЗП-а.

У сједишту Хрватске контроле зрачне пловидбе (ХКЗП) 16.12.2016 одржан је 30. састанак  Националне комисије за управљање ваздушним простором, у чијем раду учествују представници Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре, Хрватске агенције за цивилно ваздухопловство, Министарства одбране и ХКЗП-а.

Исти дан у посјети ХКЗП-у, Центру обласне контроле ваздушног саобраћаја и цивилно-војној Јединици за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell - AMC) били су сви чланови недавно успостављеног Комитета за управљање ваздушним простором Босне и Херцеговине, те представници BHANSA-е, којем је презентован рад AMC-а и процес управљања ваздушним простором у Републици Хрватској.

Чланови Комисије РХ и Комитета БиХ том су приликом одржали заједнички, кратки неформални састанак на којем је закључено да ће Република Хрватска наставити помагати БиХ у свим подручјима управљања ваздушним простором.

Обје земље су чланице Функционалног блока ваздушног простора Средње Европе (FAB CE) и у оквиру припадајућих активности свих земаља, а нарочито сусједних, сарађују у различитим аспектима услуга у ваздушној пловидби, управљања протоком ваздушног промета и управљања ваздушним простором.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е