11.jpg
Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) је у сарадњи са Министарством комуникација и транспортаБиХ, Министарством одбране БиХ, Дирекцијом за цивилно ваздухопловство БиХ, Комитетом за управљање ваздушним простором БиХ и EUROCONTROL-ом, успоставила Јединицу за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell – AMC), с циљем потпуног успостављања функционалног и ефикасног управљања ваздушним простором (Airspace Management – ASM)

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) је у сарадњи са Министарством комуникација и транспортаБиХ, Министарством одбране БиХ, Дирекцијом за цивилно ваздухопловство БиХ, Комитетом за управљање ваздушним простором БиХ и EUROCONTROL-ом, успоставила Јединицу за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell – AMC), с циљем потпуног успостављања функционалног и ефикасног управљања ваздушним простором (Airspace Management – ASM).

Успостава AMC-а је извршена на основу Закона о ваздухопловству БиХ („Службени гласник БиХ, бр. 39/09”), Правилника о утврђивању правила за флексибилно кориштење ваздушног простора („Службени гласник БиХ, бр. 79/10”), те Правилника о успостави и организацији јединице за управљање ваздушним простором  („Службени гласник БиХ, бр. 9/17”). 

Ова јединица је задужена за оперативно управљање ваздушним простором (разина 2), односно на предтактичкој разини, с оперативним радом почиње 06.12.2018. године. 

Јединицом за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell – AMC) руководи BHANSA, а у њеном раду, поред особља BHANSA-е, судјелује и особље МО БиХ.

Успостављањем Јединице за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell – AMC) у Босни и Херцеговини је у потпуности завршена имплементација концепта флексибилног управљања ваздушним простором (FUA) и одредби Закона о ваздухопловству БиХ о управљању ваздушним простором, чиме се омогућава повећање капацитета система пружања услуга у ваздушној пловидби као једног од битних елемената у процесу имплементације ATM стратегије која за коначан циљ има пружање услуга контроле ваздушног простора у ваздушном простору Босне и Херцеговине од стране BHANSA-е.

Основна начела управљања ваздушним простором Босне и Херцеговине на стратешкој и предтактичкој разини, контакт информације Јединице за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell – AMC) и образац захтјева за кориштење ваздушног простора су објављени на интернет страници Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине путем линка: 

http://www.bhansa.gov.ba/sr/upravljanje-zračnim-saobraćajem/upravljanje-zračnim-prostorom/obrasci

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е