bhansa_ugovor.JPG
Овим пројектом биће осигурана стална усклађеност са EU стандардима, али и конкурентност BHANSA-е на европском тржишту услуга у ваздушној пловидби

МОСТАР, 10. мај - Директор Агенције за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) је са шпанским произвођачем опреме за управљање ваздушним саобраћајем -компанијом INDRA SISTEMAS S.A. потписао уговор о надоградњи система за обраду података, чиме се испунио један од кључних условаиз Акцијског плана за реализацију Фазе II, односно преузимање одговорности за пружање услуга у цјелокупном ваздушномпростору на дан 05.12.2019.године.

Овим пројектом биће осигурана стална усклађеност саEU стандардима, али и конкурентност BHANSA-е на европском тржишту услуга у ваздушној пловидби. Надограђени систем за обраду података биће инсталиран у Оперативној јединици Сарајево, Оперативној јединици Бања Лука и Јединици прилазне и аеродромске контроле летења Сарајево, укључујући симулатор у Мостару и тестну платформу у Бања Луци.

Реализацијом овог уговора у наредних 12 мјесеци извршиће се надоградња постојећег система са неопходним алатима за рад контролора ваздушног саобраћаја. То ће омогућити сигурно пружање услуга контроле ваздушногпростора у простору надлежности Центра обласне контроле летења Босне и Херцеговине до FL660 и побољшати сигурност ваздушног саобраћаја.

Надограђени систем за обраду података омогућиће и скраћивање удаљености и трајања лета (тзв. слободно планирање рута), чиме ће се повећати обим ваздушног саобраћајауз повећање прихода, смањење потрошње горива и емисије стакленичких плинова.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е