TRM 20191023.jpg
Поред тога циљ радионице је био усклађивање активности између управљања тимским радом и управљања стресом

EUROCONTROL је развио концепт „Управљање тимским ресурсима  (Team Resource Management-TRM)” у првом реду намијењен контролорима ваздушног саобраћаја, а који за циљ има смањивање утјецаја грешака насталих као резултат тимског рада унутар АТМ системана сигурност ваздушнепловидбе, развијање позитивног  става према вјештинама и значају тимског рада и људском учинку у контроли ваздушног саобраћаја.

У вези с горе наведеним концептом BHANSA и EUROCONTROL су у времену 22.-23.10.2019. у Сарајеву заједнички организовалирадионицу: Team Resource Management-TRM Workshop.

Циљ радионице, на којој је било 40 судионика из EUROCONTROL-а, BHANSA-е и других пружаоцауслуга у ваздушнојпловидби из цијеле Европе, је била размјена искустава о TRM  контролора ваздушног саобраћаја, а у циљу испуњавања захтјева везаних за људски фактор из регулатива EU 373/2017 о утврђивању заједничких захтјева за пружаоцимауслуга управљања ваздушним саобраћајем/пружаоцеуслуга у ваздушнојпловидби.

Поред тога циљ радионице је био усклађивање активности  између управљања тимским радом и управљања стресом.

На почетку су дате основне информације о BHANSA-и, а запосленици BHANSA су у радном дијелу исте презентовалиимплементацију TRM у BHANSA-и, улогу психолога, спорта и физичких активности у управљању стресом. Судионици радионице из других држава су представили имплементацију TRM у њиховим пружаоцимауслуга у ваздушнојпловидби. Извршена је и практична демонстрација једне од вјежби која се користи на TRM радионицама.

Представници EUROCONTROL-а су нагласили да је у завршној фази израда смјерница за практичну имплементацију TRM што ће пружаоцимауслуга у ваздушнојпловидби помоћи да уједначе праксу у имплементацији TRM широм Европе. Поред тога презентовалису захтјеве за људски фактор из регулативе 373/2017 и искуства Mаastricht UAC о успостави тзв. Energy Management-а.

На крају радионице оцијењено је да је иста била веома корисна те је закључено да ће се TRM радионице EUROCONTROL-а одржавати и у наредном периоду на годишњој разини.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е