WFR.png
VFR карта с препорученим рутама Босне и Херцеговине дизајнирана је да служи као основна ваздухопловна карта за летење ваздухолпова у складу с визуелним правилима летења и за предполетно планирање.

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине издаје  “VFR карту с препорученим рутама Босне и Херцеговинe” с датумом ступања на снагу 30.07.2018.године.

VFR карта с препорученим рутама Босне и Херцеговине дизајнирана је да служи као основна ваздухопловна карта за летење ваздухолпова у складу с визуелним правилима летења и за предполетно планирање.

Карта у ПДФ формату доступна је свим корисницима ваздушног простора Босне и Херцеговине на web адреси:: http://www.bhansa.gov.ba/zrakoplovni-servisi/ais-bih/proizvodi

Кориштење ваздухопловних информација са “VFR карте с препорученим рутама Босне и Херцеговине” је у искључивој одговорности корисника. Корисници су дужни увијек провјерити најновију верзију ваздухопловних информација објављених кроз елементе Интегрисаног пакета ваздухолповних информација (IAIP), који се састоји од:

-           Зборника ваздухопловних информација БиХ (Aeronautical Information Publication – AIP),

-           Измјена Зборника (Amendment to the AIP – AIP AMDT),

-           Допуна Зборника (Supplement to the AIP – AIP SUP),

-           NOTAM-а и предполетних информативних билтена (Pre-flight Information Bulletins – PIB),

-           Ваздухопловних информативних циркулара (Aeronautical Information Circular – AIC),

-           Контролних листа и листа важећих NOTAM-а.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е