IMG_9781.JPG
На радионици је учествовало 30 представника институција са свих нивоа власти, те твртки које су природом свог посла обухваћене одредбама Закона о цивилном ваздухопловству Босне и Херцеговине из области препрека и терена.

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) је 12.09.2019. године одржала радионицу “Имплементација Политике БиХ о подацима за терен и препреке”.

Циљ радионице је био упознавање судионика исте с регулативом БиХ-а о објави података о терену и препрекама на подручју Босне и Херцеговине. На радионици је учествовало 30 представника институција са свих нивоа власти, те твртки које су природом свог посла обухваћене одредбама Закона о цивилном ваздухопловству Босне и Херцеговине из области препрека и терена.

Презентована је важност ових објава података о терену и препрекама за сигурно и ефикасно одвијање ваздушног саобраћаја, анализиране до сада реализоване активности, као и наглашена важност активнијег судјеловања свих субјеката како бисмо испунили све захтјеве које Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO) ставља пред државу Босну и Херцеговину. 

На крају радионице договорене  су наредне активности које ће резултовати системским уређењем питања  објаве података о терену и препрекама у Босни и Херцеговини.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е