IMG_7345.JPG
Желимо нагласити како је ово резултат напорног и преданог рада свих запосленика BHANSA-е.

BHANSA почела са пружањем услуга из оперативне јединице ATCU II Бања Лука

У четвртак, 02.02.2017. године, у 08:23 сати, контролор летења Агенције за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) по први пут је упутио добродошлицу посади авионау ваздушни простор БиХ из Центра обласне контроле лета - Оперативне јединице ATCU II Бања Лука, чиме је након детаљних тестирања и припрема ова оперативна јединица и службено почела са радом.

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине је тиме испунила своје законом прописане обавезе које произлазе из члана 4. Закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ,односно услуге контроле ваздушног саобраћаја (обласна, прилазна и аеродромска контрола), услуге летног информисања, савјетодавне услуге у ваздушном саобраћајуи услуге узбуњивања затим услуге управљања токовима ваздушног саобраћајакојима се осигурава максимална искориштеност капацитета за контролу ваздушног саобраћаја те услуге управљања ваздушнимпростором, што подразумијева планску улогу с кључним циљем максимизирања употребљивости расположивог ваздушног простора.

У наредном периоду преостало је још, у складу са чланом 23. Закона о ваздухопловству БиХ а са циљем оперативног управљања ваздушнимпростором, успоставити Јединицу за управљање ваздушним простором (Airspace Management Cell - AMC), у чијем раду учествујуи представници које именује Министарство осбране БиХ (МО БиХ). На овој се активности интензивно ради у сарадњи саМО БиХ.

Након 13.11.2014. године и почетка рада Оперативне јединице АТCU I Сарајево, тј. преузимања  контроле ваздушног саобраћаја до нивоа лета FL 325, односно 10 000 метара висине, почетак рада Оперативне јединице АТCU II из Бања Луке је још један важан корак ближе према испуњењу главног стратешког циља односно пружања услуга контроле ваздушног саобраћајау цјелокупном вздушномпростору Босне и Херцеговине, а што ће бити омогућено додатним школовањем контролора ваздушног саобраћајаи осталог стручног кадра те примјеном најсавременијих технолошких рјешења у пружању услуга у ваздушној пловидби.

Пуштањем у рад Центра обласне контроле лета – Оперативне јединице АТCU II Бања Лука цјелокупна инфраструктура и опрема на свим локацијама, предвиђена Законом, стављена је у оперативну употребу чиме се даје потпуни смисао и оправданост дугогодишњем улагању у Стратегију управљања ваздушним саобраћајемБосне и Херцеговине (BHАТМ стратегија).

Желимо нагласити како је ово резултат напорног и преданог рада свих запосленика BHANSA-е.

Пригодна свечаност у поводу обиљежавања почетка рада Оперативне јединице АТCU II Бања Лука, биће уприличена накнадно.

 

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е