bhansa_brisel.jpg
Имајући у виду све активности које су предузете и које се тренутно предузимају, данас можемо говорити о 5. децембру идуће године као прецизном року за потпуно преузимање контроле у ваздушном простору БиХ, казао је Приморац

Директор Агенције за пружање услуга у ваздушнојпловидби (BHANSA) Даворин Приморац потврдио је да ће 5. децембраидуће године BHANSA преузети контролу цјелокупног ваздушногпростора Босне и Херцеговине.

Имајући у виду све активности које су предузете и које се тренутно предузимају, данас можемо говорити о 5. децембру идуће године као прецизном року за потпуно преузимање контроле у ваздушномпростору БиХ, казао је Приморац.

Он је недавно у Бриселу, заједно с министром саобраћајаи комуникација БиХ,Исмиром Јуском, разговарао с генералним директором EUROCONTROL-a Eamonnom Brennanom. Том приликом су представљене активности које се предузимају на реализацији Стратегије управљања ваздушним саобраћајему Босни и Херцеговини, као и активности из друге фазе пројекта,који се на то односи.

Приморац је и на том састанку представио тренутни статус и план активности BHANSА-е. Уз похвале за оно што је до сада урађено на спровођењунајважнијег пројекта из надлежности BHANSA-е, Brennan је пружио пуну подршкуEUROCONTROL-а планираним активностима BHANSA-е, како би до предвиђеног датума идуће године у цијелости преузели контролу цјелокупног ваздушногпростора БиХ.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е