11.jpg
Квалитет

Активностима на  успостављању система управљања квалитетом, укључујући и осигурање вањске подршке у процесу развоја и спровођења стандарда квалитета,  те  континуисаним унапрјеђењем пословних процеса, BHANSA потврђује своје опредјељење за сталним и потпуним испуњавањем захтјева корисника наших услуга. Структура система управљања квалитетом је прилагођена организацији BHANSA-е с циљем достизања постављених захтјева стандарда управљања квалитетом  ISO 9001

С тим у вези посебна пажња се посвећује:

  • документовању  свих пословних процеса који могу утицати на квалитет и безбједност услуга те њихову ефикасну примјену,
  • дефинисању и праћењу остварења постављених циљева,
  • унапрјеђењу процеса који осигуравају ефикасно функционисање система,
  • периодичној провјери система управљања квалитетом

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е