Информација о Јавном огласу за попуњавање радних мјеста на неодређено и одређено вријеме у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (1)

Обавјештавају се кандидати који су аплицирали на Јавни оглас да је Комисија завршила са  прегледом достављене документације уз пријаве.Сви кандидати ће ускоро бити обавијештени о статусу њихове пријаве и датуму писменог дијела тестирања,те се моле да редовно прегледају електронску пошту ( или поштанске сандучиће за оне који нису доставили и - мејладресу).

Писмено тестирање и интервју са кандидатима ће се обавити у Мостару, дана 18. и 19. 12. 2017,а о тачном  термину кандидати ће бити обавијештени путем и - мејлаили поште.

Писмени дио теста састојаће се од 12 питања за свако радно мјесто и то из: Закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ, Закона о ваздухопловству БиХ, Закона о основама сигурности саобраћајана цестама у БиХ, подзаконских аката из области ваздухопловства, канцеларијског и архивског пословања,те  питања везаних за свако појединачно радно мјесто.

На свако питање ће бити понуђена 3 или више одговора од којих ће само један бити тачан. Кандидати који остваре 8 и више тачних одговора биће позвани на интервју истог дана.

Кандидати су обавезни на тестирање понијети идентификацијски документ са фотографијом, без којег неће моћи приступити тестирању и хемијску оловку. Забрањено је уношење било какве документације, књига и сл. те кориштење мобилних телефона и сличних електронских уређаја за пренос и похрањивање података. Кандидати који буду користили наведено, биће одстрањени са тестирања без опомене.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е