06.jpg
О нама

Оснивањем Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency -BHANSA), БиХ је осигурала услове за почетак преузимања контроле и управљања својим ваздушним простором.

BHANSA је основана 2009. усвајањем Закона о агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 43/09) као непрофитна и финансијски самостална институција са својством правног лица. Сједиште BHANSA -е је у Мостару, а остале организационе јединице су распоређене у Бања Луци, Сарајеву и Тузли.

Захваљујући заједничким напорима свих запослених, наших партнера и пријатеља  БХАНСА је 13. новембра 2014. започела пружати услуге обласне контроле летења из Оперативне јединице Сарајево (ATCU I) у ваздушном простору Босне и Херцеговине до 10 000 метара висине (од FL 100 до FL 325). Убрзано се ради на предузимању корака и обуци кадрова, како би се преузела потпуна контрола над небом БиХ те пружање пуног спектра услуга у ваздушној пловидби и изнад  10 000 метара (FL 325). 

Законом је  утврђено да се BHANSA финансира средствима оствареним на бази пружања услуга у ваздушној пловидби, које укључују:

  • пружање услуга у управљању ваздушним прометом,
  • пружање комуникационих, навигационих и услуга надзора,
  • пружање услуга аеронаутичког информисања,
  • пружање метеоролошких услуга за ваздушну пловидбу,
  • послове спасилачког координационог центра у потрази и спашавању,
  • стручно школовање и усавршавање особља за контролу ваздушне пловидбе,
  • извоз и увоз за потребе Агенције,
  • остале послове и операције које су у служби безбједног одвијања ваздушне пловидбе.

У обављању својих дјелатности БХАНСА примјењује принципе и процедуре Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) и Европске организације за безбједност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL), те државно законодавство које уређује област контроле летења.

 

БХАНСА је цертифицирана као пружатељ услуга у зрачној пловидби и за обуку контролора зрачног промета.

Цертификате можете преузети кликом на исте:

Цертификат АНС.004 са рјешењем

Цертификат организације за обуку контролора АНС.ТО.001

Цертификат Центра за процјену стручности

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е