08.jpg
Визија и мисија

Свој рад BHANSA заснива на досљедној примјени Стратегије за развој система  управљања ваздушним саобраћајем  Босне и  Херцеговине, који спроводи у сарадњи са Дирекцијом за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (BHDCA).

Визија

BHANSA има визију унаприједити ниво својих услуга  кроз удруживање и активну улогу у регионалном Функционалном блоку ваздушног саобраћаја Средње Европе (Functional Airspace Block Central Europe - FAB CE), те радити на хармонизацији и стандардизовању метода и поступака у управљању ваздушним саобраћајем у оквиру пројекта Јединственог европског неба (Single Eropean Sky- SES).

Мисија

Мисија BHANSA -е је омогућити безбједно, ефикасно и брзо одвијање ваздушног  саобраћаја у свим фазама лета управљањем ваздушним саобраћајем и пружањем  услуга прилагођених захтјевима  корисника европског ваздушног простора.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е