07.jpg
Законски основ

Законом о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 43/09) основана је Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ (BHANSA), као непрофитна и финансијски самостална институција, у својству правног лица.

Агенција је регистрована као правно лице Босне и Херцеговине те уписана у Регистар правних лица Босне и Херцеговине у Министарству правде БиХ, у складу са Законом о регистрацији правних лица која оснивају институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 37/03

Законом о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ је уређен њен круг дјеловања и рада, унутрашња организација, управљање, средства за рад, статус запослених, те општи акти и друга питања значајна за рад  BHANSA -е.

У свом раду BHANSA се руководи релевантним међународним конвенцијама и легислативом (Чикашка конвенција) те важећим државним законским оквиром, прописаним Законом о ваздухопловству Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/09).

У складу са Законом о BHANSA -и, њена управна тијела су Управа и Савјет.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е