08.jpg
Партнери

Партнерство с кључним институцијама које регулишу област ваздушне пловидбе у Европи игра пресудну улогу у развоју техничких и људских капацитета BHANSA-е, као тренутно  најмлађег пружаоца  услуга у ваздушној пловидби у европском ваздушном саобраћају. Сарадња с овим институцијама остварена јекроз чланство Босне и Херцеговине у низу међународних организација, које се баве цивилном авијацијoм.

BHANSA у име државе Босне и Херцеговине учествује у раду Европске организације за сигурност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL), а унутар Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) у свим подручјима везаним уз услуге у ваздушној пловидби.  Као национални пружалац услуга у ваздушној пловидби, BHANSA је чланица Удружења за контролу ваздушног саобраћаја (АТCA)

 

  • ICAO (Међународна организација за цивилно ваздухопловство) БиХ члан од 16. јануара 1993. Године  http://www.icao.int/Pages/default.aspx
  • ECAC (Европска конференција за цивилно ваздухопловство) БиХ члан од 27. септембра 2001. године. https://www.ecac-ceac.org/
  • EUROCONTROL (Европска агенција за сигурност ваздушне пловидбе) БиХ члан од 1. марта 2004. Године https://www.eurocontrol.int/
  • FAB CE (Функционални блок ваздушног простора Централне Европе) godine. од 5. маја 2011. године.  http://www.fab-ce.eu/
  • JAA (Заједничка ваздухопловна власт) од 03. децембра 2008. године као пуноправни члан https://www.jaato.com/
  • EASA (Европска агенција за сигурност у ваздухопловству)  https://www.easa.europa.eu/

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е