Ријеч директора

Оснивањем Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби (BHANSA) 2009. године, Босна и Херцеговина јасно се опредијелила за потпуно преузимање контроле летења над својим ваздушним простором.

Оснивањем Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби (BHANSA) 2009. године, Босна и Херцеговина јасно се опредијелила за потпуно преузимање контроле летења над својим ваздушним простором.

Након транзиције ентитетских дирекција цивилног ваздухопловства тј. Федералне дирекције за цивилну авијацију и Дирекције за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске, BHANSA је 1. јануара 2014. преузела одговорност за пружање услуга прилазне и аеродромске контроле летења с припадајућим сервисима, у контролисаним зонама БиХ међународних бх. аеродрома у Бања Луци, Мостару, Сарајеву и Тузли.

Имплементацијом Стратегије управљања ваздушним саобраћајем БиХ (АТМ стратегије БиХ) те заједничким напорима свих запосленика BHANSA -е, наших пријатеља и партнера у ноћи са 12-13. новембра 2014. године започели смо пружање услуга контроле летења с припадајућим сервисима у дијелу ваздушног простора Босне и Херцеговине на висини до 10 000 метара (FL100 до FL 325) из Оперативне јединице обласне контроле лета Сарајево (АTCU I).

Оптимизам и снажан мотив и даље остају основна снага младог колектива BHANSA-е, пред којим је јасан циљ- преузимање пружања услуга у ваздушној пловидби у слоју ваздушног простора изнад 10 000 метара (FL 325 – FL 660).

Тај датум заувијек ће бити уписан златним словима у историју цивилног ваздухопловства и контроле летења у БиХ. Био је то истински пионирски подухват, остварен изнимним напорима домаћих стручњака, али и несебичној помоћи наших европских патнера из EUROCONTROL-е. Посебна част и задовољство било је руководити тим захтјевним процесом и тимом младих стручњака, који ни у једном тренутку није сумњао у успјех задатог циља.

Оптимизам и снажан мотив и даље остају основна снага младог колектива BHANSA-е, пред којим је јасан циљ- преузимање пружања услуга у ваздушној пловидби у слоју ваздушног простора изнад 10 000 метара (FL 325 – FL 660).

Велики је то изазов према којем су усмјерени сви наши напори у осигуравању људских и техничких предуслова. Интезиван процес сертификације и усклађивања пословања BHANSA-е са захтјевима ваздухопловних прописа БиХ, базираним на стандардима и препорученим праксама Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) и Европске Уније, на чему предано раде сви наши запосленици, разлог је за оптимизам.

И даље ћемо предано радити на подстицању позитивних процеса, чинећи све у нашој моћи да процес преузимања попуњавања контроле летења у ваздушном простору БиХ несметано тече. Наше чврсто усмјерење остаје континуирани и системски развој пословања BHANSA-е, у првом реду кропз наставак обуке контролора летења и другог стручног ваздухопловног особља, те побољшањем безбједности и квалитета наших услуга.

Нећемо се упуштати у лицитирање роковима, већ још једном нагласити нашу усмјереност на осигуравање свих предуслова за потпуно преузимање пружања свих услуга у ваздушној пловидби у ваздушном простору БиХ. На том путу, остајемо вођени искључиво принципима безбједности, самоодрживости и константног развоја, те одржавању одличне сарадње са нашим пријатељима и партнерима из земље и иностранства.

 

Директор БХАНСА-е

Даворин Приморац

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е