Информација (13)

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:

У складу са чланом 21. ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број:39/14), Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби БиХ проводи преговарачки поступак, без објаве обавјештења о набавци, за набавку услуге унајмљивања радарске слике са локација Псуњ и Козјак у сврху радарског покривања у зрачном простору БиХ.

Документација, тј. позив за достављање захтјева за учешће, може се преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеш бб, Мостар.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е