Информација (14)

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине објављује информацију:

У складу са чланом 21. тачка ц) и члана 28. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Агенција проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења за набавку услуге извођења симулације, односно израде Извјештаја о оправданости увођења ФРА концепта у земљама чланицама ФАБ ЦЕ-а на одобрење.

Документација, тј. захтјев за учествовање се може преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеш бб, Мостар.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е