Информација (19)

„У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:

У складу са чланом 21. тачка ц) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција проводи преговарачки поступак, без објаве обавјештења за набавку Најам 2 Мб вода од локације БХАНСА Мостар до локација ЕАД – Беч и Аустроцонтрол – Беч. Документација, тј. захтјев за учествовање, може се преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеш бб, Мостар.“

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е