Информација (21)

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:

У складу са чланом 21. тачка ц) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција проводи преговарачки поступак, без објаве обавјештења о набавци за набавку ВХФ/УХФ опреме за измјене и допуне ВХФ/УХФ сустава БХАНСА. Документација, тј. позив за учествовање, може се преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеш бб, Мостар.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е