Информација (22)

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ, Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:

У складу са чланом 21. тачка д) и чланом 28. става (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:39/14), Агенција проводи преговарачки поступак, без објаве обавјештења за набавку услуге „Набавка услуга осигурања од одговорности – покриће осигурања за потребе Агенције за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине“.

Документација, тј. захтјев за учешће, може се преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеш бб, Мостар.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е