Информација (23)

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ, Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:

У складу са чланом 21. тачка а) и чланом 28. става (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:39/14), Агенција проводи преговарачки поступак, без објаве обавјештења за набавку САНАЦИЈЕ КУПОЛЕ И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА КОНТРОЛНИ ТОРАЊ ЈПАКЛ ТУЗЛА“.

Документација, тј. захтјев за учешће, може се преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеш бб, Мостар, на основу захтјева за преузимање потписаног и опечаћеног од стране овлаштене особе кандидата.

 

 

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е