Информација (26)

Информација о Јавном огласу за попуњавање радних мјеста на неодређено вријеме у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине

 

Обавјештавају се кандидати који су аплицирали на Јавни оглас за попуњавање радних мјеста на неодређеновријеме који је објављен дана 27.08.2019.године,а допуна Јавног огласа 30.08.2019.године, да је Комисија завршила са прегледом достављене документације. Сви кандидати ће ускоро бити обавијештени о статусу њихове пријаве и датуму тестирања те се моле да редовнопрегледавају пошту.

Писмено тестирање и интервјуи са кандидатима ће се обавити у Мостару, дана 20.09.2019.године (петак) и 23.09.2019.године (понедјељак),  а о тачном  термину тестирања кандидати ће бити обавијештени путем е-maila или поште.

Писмени дио теста састојаће се од 12 питања за свако радно мјесто и то: из Закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби БиХ, Закона о ваздухопловствуБиХ и   подзаконских аката из области ваздухопловства, те  питања везаних за свако појединачно радно мјесто.

На свако питање ће бити понуђена 3 или више одговора од којих ће само један бити тачан. Кандидати који остваре 8 и више тачних одговора бит ће позвани на интервју који ће се одржати непосредно након писменог тестирања.

Кандидати су обавезни на тестирање понијети идентификацијски документ са фотографијом, без којег неће моћи приступити тестирању, и хемијску оловку. Забрањено је уношење било какве документације, књига и сл. те кориштење мобилних телефона и сличних електронских уређаја за пренос и похрану података. Кандидати који буду користили наведено, биће одстрањени са тестирања без опомене.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е