Информација (27)

„Сукладно чланку 28. ставак (4) Закона о јавним набавама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:

Сукладно чланку 21. тачка ц) Закона о јавним набавама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција проводи преговарачки поступак без објаве обавјести за набаву услуге подршке одржавању ЦМБ радара Сарајево. Документација, тј. Позив за доставу захтјева за учешће може се преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеш бб, Мостар.“

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е