Информација (28)

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:


У складу са чланом 21. точка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Агенција проводи преговарачки поступак, без објаве обавјештења за набавку и испоруке средстава за дезинфекцију и заштиту дјелатника БХАНСА-е.

Документација, тј. позив за достављање захтјева за учешће, може се преузети путем е-маила info@bhansa.gov.ba на основу захтјева за преузимање позива.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е