Одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга приступа интернету на локацијама БХАНСА-е за ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3, ЛОТ 4 и ЛОТ 5

1. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга приступа интернету на локацијама БХАНСА-е (ЛОТ 1), број: 1-11-16-4-5158-21/16 од 23.03.2017.године

Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

2. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга приступа интернету на локацијама БХАНСА-е (ЛОТ 2), број: 1-11-16-4-5158-22/16 од 23.03.2017.године

Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

3. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга приступа интернету на локацијама БХАНСА-е (ЛОТ 3), број: 1-11-16-4-5158-23/16 од 23.03.2017.године

Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга приступа интернету на локацијама БХАНСА-е (ЛОТ 4), број: 1-11-16-4-5158-24/16 од 23.03.2017.године

Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

5. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуга приступа интернету на локацијама БХАНСА-е (ЛОТ 5), број: 1-11-16-4-5158-25/16 од 23.03.2017.године

Одлуку можете преузети ОВДЈЕ

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е