05.jpg
Upravljanje zračnim prometom ATM

Odjel za upravljanje zračnim prometom (Air Traffic Management – ATM), BHANSA-e zadužen je za pružanje operativnih usluga u zračnom prostoru pod svojom nadležnošću.

ATM obavlja poslove i zadatke koji se odnose na:

  • izradu provedbeno-tehničkih dokumenata i drugih propisa i akata iz oblasti tehnologije rada oblasne, terminalne i prilazne kontrole letenja,
  • programsko definisanje obuke za kontrolore letenja i pomoćno zrakoplovno osoblje,
  • planiranje zračnog saobraćaja,
  • organizaciju i upotrebu zračnog prostora,
  • civilno-vojnu koordinaciju u planiranju, organiziranju i upotrebi zračnog saobraćaja,
  • analizu, planiranje, simulaciju i upravljanje tokovima zračnog prometa,
  • izadu konvencionalnih i prostornih (PRNAV) navigacijskih postupka,
  • dizajniranje instrumentalnih i vizuelnih procedura za letenje,
  • obavljanje kartografskih poslova za potrebe BHANSA-e
  • vođenje i analizu baze podataka o zrakoplovnim preprekama u  nadležnosti BHANSA-e.

Predstavnici ATM-a BHANSA-e učestvuju u koordinaciji i radu stručnih tijela Evropske organizacije za sigurnost zračnog prometa (EUROCONTROL) iz oblasti upravljanja zračnim saobraćajem.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e