15.jpg
Navigacija i procedure

Odsjek za navigaciju i procedure letenja (Procedure -PROC/KART) je zadužen za:

  • izradu konvencionalnih i prostorno-navigacijskih postupaka (Area navigation - RNAV)
  • dizajniranje instrumentalnih i vizuelnih procedura letenja
  • obavljanje kartografskih poslova za potrebe BHANSA-e
  • vođenje i analizu baze podataka o zrakoplovnim preprekama u  nadležnosti BHANSA-e

Predstavnici PROC/KART  BHANSA-e učestvuju u koordinaciji i radu stručnih tijela EUROCONTROL-a iz oblasti navigacije i procedura letenja.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e