avesun080700035.jpg
Protok zračnog saobraćaja

Upravljanje protokom zračnog saobraćaja (Air Traffic Flow Management – ATFM) je usluga uspostavljena u svrhu postizanja sigurnog, redovnog i efikasnog  odvijanja zračnog saobraćaja, uz maksimalno korištenje kapaciteta kontrole zračnog prostora.

U tom smisluOdsjek za upravljanje tokovima zračnog saobraćaja (ATFMU) obavlja poslove i zadatke koji se odnose na izradu analiza i simulacija te maksimalizaciju efikasnosti upravljanja protokom zračnog saobraćaja, u bliskoj saradnji i koordinaciji sa stručnim tijelima EUROCONTROL-a.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e