bhansa_brisel.jpg
Imajući u vidu sve aktivnosti koje su poduzete i koje se trenutno poduzimaju, danas možemo govoriti o 5. prosincu iduće godine kao preciznom roku za potpuno preuzimanje kontrole u zračnom prostoru BiH, kazao je Primorac

Direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA) Davorin Primorac potvrdio je da će 5. decembra sljedeće godine BHANSA preuzeti kontrolu cjelokupnog zračnog prostora Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu sve aktivnosti koje su poduzete i koje se trenutno poduzimaju, danas možemo govoriti o 5. decembru sljedeće godine kao preciznom roku za potpuno preuzimanje kontrole u zračnom prostoru BiH, kazao je Primorac.

On je nedavno u Bruxellesu, zajedno s ministrom prometa i komunikacija BiH Ismirom Juskom, razgovarao s generalnim direktorom EUROCONTROL-a Eamonnom Brennanom. Tom prilikom su predstavljene aktivnosti koje se poduzimaju na realizaciji Strategije upravljanja zračnim saobraćajem u Bosni i Hercegovini, kao i aktivnosti iz druge faze projekta koji se na to odnosi.

Primorac je i na tom sastanku predstavio trenutni status i plan aktivnosti BHANSA-e. Uz pohvale za ono što je do sada urađeno na provođenju najvažnijeg projekta iz nadležnosti BHANSA-e, Brennan je pružio punu podršku EUROCONTROL-a planiranim aktivnostima BHANSA-e, kako bi do predviđenog datuma sljedeće godine u cijelosti preuzeli kontrolu cjelokupnog zračnog prostora BiH.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e