18.jpg
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) je od 19. 12. 2018. g. certificirana za organizaciju obuke kontrolora zračnog saobraćaja od strane Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA)

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) je od 19. 12. 2018. g. certificirana za organizaciju obuke  kontrolora zračnog saobraćaja od strane Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).

Postupak je službeno otpočeo 11 4. 2017. god. podnošenjem zahtjeva za certifikaciju, a vođen je u skladu s uslovima Pravilnika o dozvolama kontrolora zračnog saobraćaja, organizacijama za obuku i zrakoplovno-medicinskim centrima. Tokom postupka certifikacije BHANSA je u potpunosti uskladila svoje interne procedure i postupke s navedenim Pravilnikom i time se svrstala među pružatelje usluga u zračnoj plovidbi u Evropi koji u potpunosti primijenjuju EU regulativu u ovoj oblasti.

Aktivnosti na certifikaciji za organizaciju obuke kontrolora zračnog saobraćaja vodio je poseban tim formiran odlukom direktora BHANSA-e gosp. Davorina Primorca, ali i brojni drugi zaposlenici BHANSA-e su dali svoj doprinos. Tim BHANSA-e je neposredno sarađivao s timom BHDCA za provođenje postupka certifikacije  u provođenju ovog zahtjevnog postupka.

Certifikat BHANSA-e kao organizacije za obuku kontrolora zračnog saobraćaja možete vidjeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e